Netværk


Samspil og dialog
Det er frit for medlemmer at flytte region, såfremt man ønsker det. Et par af grupperne er dog så store, at det kan være et pladsproblem, hvis alle møder op.

Emnerne for netværksmøderne bestemmer grupperne selv, men vi kan her give et par ideer:

  • Cadcam. De laboratorier som har scannere kunne være vært til et møde og vise deres grej 'in action'. Kom og prøv at scanne selv.
  • Man kunne i grupperne invitere leverandører/sælgere til at komme og give et indlæg. ex. aftryksteknikker, cementering, demo af nye produkter, førstehjælp, foto, telefoni, Falck, praktikpladser

Det er vigtigt, at de enkelte netværksgrupper skriver et referat fra mødet og evt. også en dagsorden. Til det brug er der udarbejdet en interaktiv formular, som kan skrives, mens I holder mødet og efterfølgende sendes til sekretariatet.