Nyheder

Ny uddannelse

Tidligere er DDL blevet orienteret om, at uddannelsen til laboratorietandtekniker er blevet dimensioneret uden kvote. Det betyder, at laboratorier, som ønsker at tage elever, allerede inden grundforløb 2 skal lave en uddannelsesaftale med eleven. Dimensioneringen er en del af trepartsaftalen. Dimensionering uden kvote for uddannelsen til laboratorietandtekniker vil træde i kraft pr. 1. januar 2018 og gælde i hele 2018.

Sådan virker EfterUddannelse.dk

EfterUddannelse.dk er en landsdækkende tilmeldings- og ansøgningsportal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, hvor virksomheder og kursister kan finde kurser, foretage tilmeldinger, ansøge digitalt om VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Tag en elev!

Vi opfordrer til, at alle tager elever! Uddannelsen er stadig i fare, så vi må gøre en indsat for, at vi kan bevare vores fag og sørge for dygtige medarbejdere og kollegaer.

Dansk Erhvervs økonomiske nøgletal for april

Vi har økonomisk fået en god start på 2017. De globale nøgletal peger op, og prognoserne for global vækst bliver revideret op. Seneste har IMF revideret deres globale vækstskøn yderligere et nøk op. Det smitter også af på dansk økonomi, vurderer cheføkonom Steen Bocian. Trods stærk vækst i både forbrug og eksport i slutningen af 2016, tegner de danske nøgletal generelt dog ikke et billede af accelererende vækst