Kontingentforhøjelse 2019

Bestyrelsen havde forud for generalforsamlingen indstillet to forslag til kontingentforhøjelse

  1. Kontingentforhøjelse på 1.500 kr. pr. medlem pr. år.
  2. Eller 15 pct. forhøjelse på nuværende kontingent.

Medlemmer med ansatte betaler i dag 10.000 kr.
Medlemmer uden ansatte betaler 7.500 kr.

Der var en ivrig diskussion om kontingentstigning og foreningens underskud i regnskabet de seneste år og næste år. Stemningen var overordnet for en kontingentstigning, og der var endda forslag om at lade kontingentet stige så meget, at vi fremadrettet undgår underskud. Derfor blev der foreslået et tredje forslag til kontingentstigning, som ville betyde en stigning på 6.500 kr. for medlemmer med ansatte og 5.000 kr. for medlemmer uden ansatte.

Såfremt forslag 3 var blevet valgt, ville det betyde en ekstraordinær generalforsamling, da fuldmagterne kun kunne bruges til forslag 1 og 2.

Alle havde mulighed for at sætte 1 stemme på hvert forslag.

Stemmefordelingen blev

Forslag 1    13 for 6 imod
Forslag 2    7 for 11 imod
Forslag 3    7 for 10 imod

Forslag 1 blev vedtaget, og dette betyder, at kontingent stiger med 1.500 kr. pr. medlem gældende fra 1. januar 2019.

Derudover gav generalforsamlingen bestyrelsen godkendelse til at sælge af foreningens aktiver for at imødegå eventuelt underskud.