DiaLab Medlemsmøde - forordninger om medicinsk udstyr

Morten Sichlau Bruun fra Lægemiddelstyrelsen vil fortælle generelt om de to nye forordninger for hhv. Medicinsk Udstyr og In-Vitro Diagnostisk Medicinsk Udstyr (IVD), herunder hvilke (nye) krav der er til fabrikanter, importører og distributører. Morten vil også komme ind på status på implementeringen af forordningerne, samt fortælle noget mere detaljeret om ændringer og de nye krav i IVD-forordningen.

Læs mere og tilmeld dig her.