Tag en elev!

Vi opfordrer til, at alle tager elever!

Uddannelsen er stadig i fare, så for at vi kan bevare vores fag og sørge for dygtige medarbejdere og kollegaer, må vi gøre en indsats for, at vi kan bevare vores uddannelse. Derfor opfordrer vi på det yderste til, at I alle tager denne opfordring til jer, så vi i fremtiden også har dygtige tandteknikere.

Der arbejdes med en ny uddannelsestruktur på det tandtekniske område i det faglige udvalg og med LKT. Trepartsaftalen betyder, at vi SKAL indgå praktikaftaler og ikke længere kan få uddannet tandteknikere via skolepraktik. Alle der har fagligt arbejdskraft ansat, vil i fremtiden skulle betale et forhøjet AUB-bidrag, hvis ikke man har elever.

Husk! at det er virksomhedernes ansvar at uddanne elever og derved sikre, at branchen har arbejdskraft i fremtiden. Vi kan kun blive taget seriøst, hvis vi tager elever!