Vaccinationbestilling | Målgruppe 4

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at frontpersonale i sundheds-ældre og socialsektor med tæt patientkontakt kan påbegynde vaccination i målgruppe 4 (Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion ). Dette vaccinationstilbud følger nedenstående tre kriterier, der udfoldes i vedhæftede notat Afgrænsning og visitation af målgruppe 4 for personale uden for kommunalt og regionalt regi, herunder praksisområder og øvrig sektor. Vaccination kan tilbydes afhængigt af:

  • Hvor udsat en medarbejder er for smitte med ny coronavirus
  • Konsekvenserne, hvis den ansatte smitter sin patient/klient
  • Konsekvenser for funktionen i sundhedsvæsenet, hvis den ansatte smittes og har fravær

Det er væsentligt at bemærke, at der skal være helt særlige årsager til inklusion i denne målgruppe og at kriterierne skal tolkes restriktivt, da man tilbydes vaccination før ældre personer og personer, der er i særlig øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes.

 

Ansatte, som har lav eller ingen risiko på flere af ovenstående parametre, er derfor i udgangspunktet ikke omfattet i målgruppen. Ansatte, der varetager opgaver, der ikke kræver direkte fysisk kontakt, men som blot ind imellem sker inden for 2 meter, eller  ansatte der har opgaver, der kan tilrettelægges på måder, hvor der kan holdes afstand borgeren, er i udgangspunktet ikke omfattet. De vil blive tilbudt vaccination på et senere tidspunkt som led i en anden målgruppe.

 

Det kliniske personale i dental laboratorierne, der lever op til ovenstående kriterier, vil kunne tilbydes vaccination. Personale, der ikke har patientkontakt vil ikke, og vil i stedet tilbydes vaccination senere.

 

For at indmelde de relevante til vaccination skal arbejdsgivere benyttes vedhæftede Excel-skema, der skal indsendes fra en sikker mailboks til COVIDVACPRIVAT@ssi.dk, der er en sikker postkasse hos Statens Serum Institut.

Dette skal ske senest fredag d. 5. marts inden kl. 23.00, da mailen lukker her.

 

Vejledning til udfyldelse af Excel-ark og indsendelse beskrives yderligere i vedhæftede notat samt i ark 3 i Excel-skemaet.  Det er vigtigt at skemaet udfyldes og indsendes præcist som angivet i vejledningen.

 

Vi gør opmærksom på, at der vil gå noget tid, fra skemaet er indsendt, indtil der modtages en invitation i form af et brev i e-boks (eller et fysisk brev, hvis man er digitalt undtaget). Der kan ligeledes gå noget tid, fra invitationen er modtaget, indtil der er en ledig tid at booke. Det skyldes, at der er en større efterspørgsel på vacciner, end den begrænsede mængde der er tilgængelig.

 

Ved spørgsmål:

  • Statens Serum Institut kan vejlede om praktiske forhold vedrørende brug af skemaet til indsendelse af CPR-numre, via telefon 2552 8199. Det er også til SSI, at skemaet skal indsendes.
  • Vi kan i Sundhedsstyrelsen vejlede i forhold til afgrænsning af målgruppen, eller hvis du har andre spørgsmål.

 

 

Hilsen

Marlén

 

Links: 

Vaccinationsbestilling_v2.1.0 . tryk her

Afgrænsning af visitation af målgruppe 4 til vaccination. tryk her