Nyheder

Ny Facebook-side

Efter ønske på generalforsamling har vi oprettet en lukket gruppe på Facebook, som kun er for medlemmer.

Ny uddannelse

Tidligere er DDL blevet orienteret om, at uddannelsen til laboratorietandtekniker er blevet dimensioneret uden kvote. Det betyder, at laboratorier, som ønsker at tage elever, allerede inden grundforløb 2 skal lave en uddannelsesaftale med eleven. Dimensioneringen er en del af trepartsaftalen. Dimensionering uden kvote for uddannelsen til laboratorietandtekniker vil træde i kraft pr. 1. januar 2018 og gælde i hele 2018.

Sådan virker EfterUddannelse.dk

EfterUddannelse.dk er en landsdækkende tilmeldings- og ansøgningsportal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, hvor virksomheder og kursister kan finde kurser, foretage tilmeldinger, ansøge digitalt om VEU-godtgørelse og befordringstilskud.