Kontingent 2023


Kontingent pr. år

Virksomhed uden ansatte: 10.350 kr.

Virksomhed med ansatte: 13.225 kr.

Dansk Erhverv Arbejdsgiver: 0,235 pct

Elever regnes ikke med i antallet af ansatte.

Såfremt en virksomhed har flere ejere, er der mulighed for at købe merindflydelse. En ekstra stemme koster 2.400 kr. årligt. En virksomhed kan ikke købe flere stemmer, end der er ejere i virksomheden.

Hertil kommer kontingent til Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

For associerede virksomheder fastsættes særligt kontingent til foreningen samt det til enhver tid gældende kontingent til Dansk Erhverv Basis- eller Full-service-medlemskab.