Dansk Erhverv


DDL's medlemsvirksomheder er en integreret del af Dansk Erhverv.

Virksomheder med ansatte, der er omfattet af overenskomsten, skal være Arbejdsgiver-medlem af Dansk Erhverv.

Det tætte samarbejde mellem brancheforeningen og Dansk Erhverv giver troværdighed og sikrer mulighed for, at branchen og dens virksomheder bliver hørt alle de rigtige steder, samt at branchens interesser bliver varetaget over for lovgivningsmagten, udøvende myndigheder, i pressen og over for offentligheden.

Samarbejdet mellem DDL og Dansk Erhverv skaber således værdi både for branchen generelt og for de enkelte medlemsvirksomheder.

Medlemskabet af Dansk Erhverv giver en lang række medlemsfordele, bl.a.:

Samtidig er Dansk Erhverv vores part i overenskomstforhandlinger.

DDL-medlemmers kontingent til Dansk Erhverv afhænger af virksomhedens antal ansatte og lønsum. 

Kontakt sekretariatschef Marlén Sandvik eller Dansk Erhvervs salgschef Jesper Juul-Jensen på jjj@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6100 for at høre mere.