Dansk Erhverv


Danske Dental Laboratorier er medlem af Dansk Erhverv. Dansk Erhverv yder juridisk og arbejdsretslig støtte over for foreningens medlemmer, ligesom de også er vores part i overenskomstforhandlinger.

Hvem er Dansk Erhverv?
Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhvervsliv. 
Dansk Erhverv repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancher, og missionen er at fremme konkurrencekraft hos medlemmerne i en globaliseret økonomi.